Đề kiểm tra môn Ngữ Văn Lớp 7 - Học kì I - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Hà Huy Tập

Đề kiểm tra môn Ngữ Văn Lớp 7 - Học kì I - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Hà Huy Tập

Câu 1. (1.0 điểm) Đoạn thơ trên trích từ văn bản nào? Và văn bản chứa đoạn thơ thuộc thể thơ nào?

Câu 2. (1.0 điểm) Tác giả giãi bày phương châm giữ nước vững bền như thế nào trong đoạn thơ trên?

Câu 3.(1.0 điểm) Hãy chỉ ra một từ ghép chính phụ và một từ ghép đẳng lập có trong đoạn thơ trên?

Phần II. Tạo lập văn bản : (7.0 điểm)

Câu 1. (2.0 điểm) Trong đoạn thơ trên tác giả giãi bày phương châm giữ nước của vị tướng cầm quân còn chúng ta là học sinh, em hãy giải bày phương châm học tập và rèn luyện bản thân như thế nào để xây dựng đất nước giàu mạnh?

Câu 2. (5.0 điểm) Thế giới loài cây vô cùng phong phú và đáng yêu. Em yêu thích loài cây nào hãy phát biểu cảm nghĩ về loài cây đó?

 

doc 8 trang bachkq715 9330
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Ngữ Văn Lớp 7 - Học kì I - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Hà Huy Tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD &ĐT CHƯ PƯH 	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP	MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7
 	 NĂM HỌC 2020 - 2021 
Nội dung
Mức độ nhận thức
Cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Phần I.
Đọc hiểu
- Ngữ liệu: Văn bản biểu cảm
- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: 01 đoạn thơ trong văn bản
- Nhận biết xuất xứ đoạn trích, thể loại của văn bản
- Nêu được nội dung đoạn thơ
- Xác định đúng các từ ghép và phân loại đúng 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1.0
10%
1
1.0
10%
1
1.0
10%
3
3.0
30%
Phần II.
Tạo lập văn bản
- Biết cách bày tỏ tình cảm, cảm xúc về một vấn đề của trong đoạn trích
Biết viết bài văn biểu cảm
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
2.0
20%
1
5.0
50%
2
7.0
70%
Tổng cộng
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
1
1.0
10%
1
1.0
10%
2
3.0
30%
1
5.0
50%
5
10.0
100%
PHÒNG GD &ĐT CHƯ PƯH 	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP 	MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7
 NĂM HỌC 2020 - 2021
------------	Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
	Đề gồm có 01 trang
 ĐỀ CHÍNH THỨC 	
Họ tên: Lớp: .. SBD: 
	ĐỀ BÀI
Phần I. Đọc - hiểu văn bản: (3.0 điểm)
	Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi :
“Thái bình tu trí lực,
Vạn cổ thử giang san”
Câu 1. (1.0 điểm) Đoạn thơ trên trích từ văn bản nào? Và văn bản chứa đoạn thơ thuộc thể thơ nào?
Câu 2. (1.0 điểm) Tác giả giãi bày phương châm giữ nước vững bền như thế nào trong đoạn thơ trên?
Câu 3.(1.0 điểm) Hãy chỉ ra một từ ghép chính phụ và một từ ghép đẳng lập có trong đoạn thơ trên?
Phần II. Tạo lập văn bản : (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Trong đoạn thơ trên tác giả giãi bày phương châm giữ nước của vị tướng cầm quân còn chúng ta là học sinh, em hãy giải bày phương châm học tập và rèn luyện bản thân như thế nào để xây dựng đất nước giàu mạnh?
Câu 2. (5.0 điểm) Thế giới loài cây vô cùng phong phú và đáng yêu. Em yêu thích loài cây nào hãy phát biểu cảm nghĩ về loài cây đó?
---- Hết---
PHÒNG GD &ĐT CHƯ PƯH 	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2020 - 2021
TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP 	MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 
------------	Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
	Đề gồm có 01 trang
 ĐỀ DỰ BỊ 	
Họ tên: Lớp: .. SBD: 
	ĐỀ BÀI
Phần I. Đọc - hiểu văn bản: (3.0 điểm)
	Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi :
“ Nam quốc sơn hà Nam đế cư
 Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”
Câu 1. (1.0 điểm) Đoạn thơ trên trích từ văn bản nào? Thuộc thể thơ nào?
Câu 2. (1.0 điểm) Em hãy nêu nội dung chính của đoạn thơ trên?
Câu 3.(1.0 điểm) Hãy chỉ ra một từ ghép chính phụ và một từ ghép đẳng lập có trong đoạn thơ trên?
Phần II. Tạo lập văn bản : (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Từ nội dung đoạn thơ trên, em hãy suy nghĩ của em về truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm của ông cha ta trong lịch sử dân tộc?
Câu 2. (5.0 điểm) Thế giới loài cây vô cùng phong phú và đáng yêu. Em yêu thích loài cây nào hãy phát biểu cảm nghĩ về loài cây đó ?
---- Hết---
PHÒNG GD & ĐT CHƯ PƯH	 ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2020- 2021
TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP 	MÔN: NGỮ VĂN 7 
	CHÍNH THỨC 	
Phần I.
Đọc - hiểu
Câu
Đáp án 
Điểm
1
Đoạn thơ trên trích trong văn bản Phò giá về kinh
0,5 điểm
Văn bản thuộc thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật
0,5 điểm
2
- Phương châm giữ nước vững bền:
0.5 điểm
+ Thể hiện khát vọng về đất nước thái bình thịnh trị
0.25 điểm
+ Thể hiện sự sáng suốt của một vị tướng cầm quân lo việc lớn, thấy rõ ý nghĩa của việc dốc hết sức lực giữ vững hòa bình, bảo vệ đất nước
0.25 điểm
3
Các từ ghép đẳng lập: Giang san
0,5 điểm
Các từ ghép chính phụ: Thái bình, trí lực, vạn cổ (HS chọn một trong các từ trên)
0,5 điểm
Phần II. Tạo lập văn bản
1
-Học thuộc và làm theo năm điều Bác Hồ dạy
0,5 điểm
-Học tập tích cực, nghiêm túc và sáng tạo
0,5 điểm
- Rèn luyện thân thể khẻo mạnh
0,5 điểm
-Hiếu kính với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy cô; yêu thương và sẻ chia với bạn bè, biết giúp đỡ mọi người
0,5 điểm
4
* Hình thức: 
 - Kiểu văn bản biểu cảm.
- Bộc lộ tình cảm, cảm xúc, đánh giá hay những suy tư đậm màu sắc cảm xúc về một hay thế giới loài cây.
- Bài viết có bố cục 3 phần: Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, giàu hình ảnh. Câu viết đúng ngữ pháp, không sai những lỗi chính tả thông thường.
* Nội dung: 
 1. Mở bài: + Nêu loài cây , lý do em yêu.
+ Em yêu nhất cây đó, yêu nó hơn cây khác vì sao?
 2. Thân bài: - Các phẩm chất của cây.
+ Miêu tả cây đó như thế nào ? ( thân, rễ, lá, cao , thấp, đẹp, hoa. .)
+ Sự trưởng thành của loài cây đó: Phẩm chất của cây.
+ Loài cây với đời sống con người như thế nào ?
+ Loài cây đó với đời sống của em như thế nào?
+ Từ cây em liên tưởng đến ai ?
3. Kết bài: Tình yêu của em với cây.
 + Cây đã trở thành người bạn thân của em.
 + Tình cảm của em đới với cây như thế nào ? mỗi khi em phải xa cây em yêu.
*Biểu điểm:
 - Điểm 4 - 5: Bài viết có bố cục rõ ràng, kỉ niệm chân thành gợi được những rung động, lời văn trong sáng có sức truyền cảm, biết kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm để làm nổi bật nội dung 
- Điểm 3 - 4: Bài viết đảm bảo yêu cầu của đề, bố cục rõ ràng, lời văn mạch lạc, sai ít lỗi các loại
- Điểm 2 - 3: Bài viết còn sơ sài, chưa thật sự đảm bảo yêu 
cầu của đề, lời văn còn vụng sai nhiều lỗi các loại.
 - Điểm 0,5 – 1,5: Bài viết sơ sài, lời văn lủng củng, mắc nhiều lỗi.
 - Điểm 0: Lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
1,0 điểm
(4,0điểm)
0,5 điểm
3,0 điểm
0,5 điểm
(Lưu ý: Tùy thuộc vào bài làm cụ thể mà HS trình bày, GV căn cứ để cho điểm linh hoạt và chính xác, không gò ép, máy móc.)
PHÒNG GD & ĐT CHƯ PƯH ĐÁP ÁN DỰ BỊ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP NĂM 2020- 2021
	 MÔN: NGỮ VĂN 7
Phần I.
Đọc - hiểu
Câu
Đáp án 
Điểm
1
Đoạn thơ trên trích trong văn bản Nam quốc sơn hà
0,5 điểm
Văn bản thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
0,5 điểm
2
- Lời khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước:
0.5 điểm
+ Nước Nam là của người Nam 
0.25 điểm
+Sự phân định địa phận, lãnh thổ nước Nam được ghi rõ ở sách trời
0.25 điểm
3
Các từ ghép đẳng lập: Sơn hà
0,5 điểm
Các từ ghép chính phụ: Nam quốc, Nam đế, tiệt nhiên, thiên thư (HS chọn một trong các từ sau)
0,5 điểm
Phần II. Tạo lập văn bản
1
HS cần trình bày được:
Suy nghĩ của HS về truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm của ông cha ta trong lịch sử dân tộc:
- Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước, khát vọng dựng nước, giữ nước, xây dựng đất nước giàu mạnh
0,5 điểm
- Mỗi khi đất nước bị giặc xâm lăng, nhân dân ta đều đoàn kết một lòng chống giặc
0,5 điểm
- Nhân dân ta đoàn kết tạo nên sức mạnh to lớn để đánh tan giặc xâm lược 
0,5 điểm
- Chúng ta luôn tự hào về truyền thống ấy và ngày nay nên ra sức xây dựng truyền thống này vững mạnh hơn
0,5 điểm
4
* Hình thức: 
 - Kiểu văn bản biểu cảm.
- Bộc lộ tình cảm, cảm xúc, đánh giá hay những suy tư đậm màu sắc cảm xúc về một hay thế giới loài cây.
- Bài viết có bố cục 3 phần: Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, giàu hình ảnh. Câu viết đúng ngữ pháp, không sai những lỗi chính tả thông thường.
* Nội dung: 
 1. Mở bài: + Nêu loài cây , lý do em yêu.
+ Em yêu nhất cây đó, yêu nó hơn cây khác vì sao?
 2. Thân bài: - Các phẩm chất của cây.
+ Miêu tả cây đó như thế nào ? ( thân, rễ, lá, cao , thấp, đẹp, hoa. .)
+ Sự trưởng thành của loài cây đó: Phẩm chất của cây.
+ Loài cây với đời sống con người như thế nào ?
+ Loài cây đó với đời sống của em như thế nào?
+ Từ cây em liên tưởng đến ai ?
3. Kết bài: Tình yêu của em với cây.
 + Cây đã trở thành người bạn thân của em.
 + Tình cảm của em đới với cây như thế nào ? mỗi khi em phải xa cây em yêu.
*Biểu điểm:
 - Điểm 4 - 5: Bài viết có bố cục rõ ràng, kỉ niệm chân thành gợi được những rung động, lời văn trong sáng có sức truyền cảm, biết kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm để làm nổi bật nội dung 
- Điểm 3 - 4: Bài viết đảm bảo yêu cầu của đề, bố cục rõ ràng, lời văn mạch lạc, sai ít lỗi các loại
- Điểm 2 - 3: Bài viết còn sơ sài, thể hiện chưa thật sự đảm bảo yêu 
cầu của đề, lời văn còn vụng sai nhiều lỗi các loại.
 - Điểm 0,5 – 1,5: Bài viết sơ sài, lời văn lủng củng, mắc quá nhiều lỗi.
 - Điểm 0: Lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
1,0 điểm
(4,0điểm)
0,5 điểm
3,0 điểm
0,5 điểm
(Lưu ý: Tùy thuộc vào bài làm cụ thể mà HS trình bày, GV căn cứ để cho điểm linh hoạt và chính xác, không gò ép, máy móc.)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mon_ngu_van_lop_7_hoc_ki_i_nam_hoc_2020_2021_tru.doc