Giáo án Hình học 7 - Tiết 16: Kiểm tra chương I - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Văn Nguyên

Giáo án Hình học 7 - Tiết 16: Kiểm tra chương I - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Văn Nguyên

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

A. Hai góc so le trong bù nhau. B.Hai góc đồng vị phụ nhau.

C. Hai góc trong cùng phía bù nhau. D. Hai góc trong cùng phía bằng nhau.

Câu 2: Hai góc đối đỉnh thì

A. phụ nhau. B. bù nhau. C. bằng nhau. D. khác nhau

Câu 3: Đường thẳng a gọi là đường trung trực của đoạn thẳng MN, nếu

A. a đi qua trung điểm của MN. B. a vuông góc với MN tại N.

C. a vuông góc với MN tai M. D. a vuông góc với MN tại trung điểm của MN.

Câu 4: Tiên đề Ơclit được phát biểu: “Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a .”. Câu điền vào chỗ . là

A. có duy nhất một đường thẳng song song với a.

B. có hai đường thẳng song song với a.

C. có ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. có vô số đường thẳng song song với a.

Câu 5: Khẳng định nào sai? Nếu và b//a thì

A. a//b. B. b//c. C. . D.c cắt a.

Câu 6: Khẳng định nào sai?

A. Nếu m//n và n//c thì m//c. B. Nếu và thì m//b.

C. Nếu và thì . D. Nếu a//b và thì .

 

doc 3 trang Trịnh Thu Thảo 02/06/2022 1490
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 7 - Tiết 16: Kiểm tra chương I - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Văn Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 GAHH7NH 2019 – 2020. Người soạn: Nguyễn Văn Nguyên- GV THCS An vĩnh
Tiết 16. KIỂM TRA CHƯƠNG I 
 Ngày soạn: 14/10/2019.
 Ngày kiểm tra: 16/10/2019 (lớp 7A)	
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: Đánh giá mức độ lĩnh hội kiến thức trong chương I của học sinh 
2. Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng vẽ hình, đọc hình và trình bày lời giải của học sinh
3. Về thái độ: Rèn luyện tính kỷ luật, ý thức tích cực, tự giác làm bài của học sinh.
II. Ma trận đề kiểm tra:
 Cấp độ
Chủ đề
 Nhận biết
 TN TL
 Thông hiểu
 TN TL
 Vận dụng
 TN TL
 Cộng
Hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Biết khái niệm 2 góc đối đỉnh, tính chất của hai góc đối đỉnh.
1(c2)
0,5
Vận dụng được tính chất của 2 góc đối đỉnh, tính chẩt đường trung trực của đoạn thẳng để giải bài tập
1(c3) 1(b2)
0,5 2 
3
3
30%
Hai đường thẳng song song, tiên đề Ơclit
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Biết tiên đề Ơclit
1(c4)
0,5
Hiểu tính chất của 2 đường thẳng song song
1(c1)
0,5
Vận dụng được tính chất của 2 đường thẳng song song để chứng minh 2 góc bằng nhau 
 1(b4)
 1 
3
2
20%
Từ vuông góc đến song song
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Biết quan hệ giữa đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song
2(c5,6)
1
Vận dụng được quan hệ giữa vuông góc và song song để tính số đo góc.
 1(b3)
 2
3
3
30%
Định lí
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Biết quan hệ giữa 3 đường thẳng song song.
 1(b1) 
 2
1
2
20%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
 5
 4
 40%
 3
 3
 30%
 2
 3
 30%
10
10
100%
III. Đề bài:
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì
A. Hai góc so le trong bù nhau. B.Hai góc đồng vị phụ nhau.
C. Hai góc trong cùng phía bù nhau. D. Hai góc trong cùng phía bằng nhau.
Câu 2: Hai góc đối đỉnh thì
A. phụ nhau. B. bù nhau. C. bằng nhau. D. khác nhau
Câu 3: Đường thẳng a gọi là đường trung trực của đoạn thẳng MN, nếu
A. a đi qua trung điểm của MN. B. a vuông góc với MN tại N.
C. a vuông góc với MN tai M. D. a vuông góc với MN tại trung điểm của MN.
Câu 4: Tiên đề Ơclit được phát biểu: “Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ..........................”. Câu điền vào chỗ ....................... là
A. có duy nhất một đường thẳng song song với a.
B. có hai đường thẳng song song với a.
C. có ít nhất một đường thẳng song song với a.
D. có vô số đường thẳng song song với a.
Câu 5: Khẳng định nào sai? Nếu và b//a thì
A. a//b. B. b//c. C. . D.c cắt a.
Câu 6: Khẳng định nào sai?
A. Nếu m//n và n//c thì m//c. B. Nếu và thì m//b.
C. Nếu và thì . D. Nếu a//b và thì .
B. Phần tự luận (7 điểm).
Bài 1 (2 điểm). Phát biểu định lí được diễn tả qua hình vẽ sau và ghi giả thiết, kết luận của định lí:
 _m_____________________________
 _n______________________________
 _p______________________________
Bài 2 (2 điểm). Vẽ hai đường thẳng ab và cd cắt nhau tại I sao cho . Tính số đo các góc bId, bIc, cIa.
Bài 3 (2 điểm) Cho hình vẽ: Biết a//b; góc A bằng .Góc C bằng .Tính số đo các góc và 
Bài 4 (1 điểm). Cho có . Vẽ tia AD là tia đối của tia AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C vẽ tia AM sao cho AM//BC. Chứng minh AM là tia phân giác của góc CAD. 
IV. Đáp án, thang điểm: 
A. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh tròn đúng mỗi câu 0,5 điểm:
Câu 1: C; Câu 2: C; Câu 3: D; Câu 4: A; Câu 5: B; Câu 6: C.
B. Tự luận (7 điểm): 
Bài 1 (2 điểm):
- Phát biểu đúng định lí (1đ)
- Ghi đúng giả thiết, kết luận (1đ)
Bài 2 (2 điểm):
- Vẽ hình đúng (0,5đ)
- Tính được (kề bù với ) (0,5đ)
- Tính được (đối đỉnh với ) (0,5đ)
- Tính được (đối đỉnh với ) (0,5đ)
Bài 3 (2 điểm):
Vì a//b nên ( hai góc trong cùng phía) (0,5 đ) 
Mà nên (0,5đ)
Ta cũng có ( Hai góc đồng vị) (0,5đ)
 Mà góc C bằng nên góc (0,5đ)
Bài 4 (1 điểm):
A
B
C
D
M
- Chứng tỏ được (0,25đ)
- Chứng tỏ được (0,25đ)
- Mà nên (0,25đ)
Vậy AM là tia phân giác của góc CAD (0,25đ)
___________________________________________________________
Ghi chú: Học sinh có cách trình bày khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_7_tiet_16_kiem_tra_chuong_i_nam_hoc_2019_20.doc