Đề kiểm tra môn Toán Lớp 7 - Học kì I - Năm học 2018-2019 - Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kì

Đề kiểm tra môn Toán Lớp 7 - Học kì I - Năm học 2018-2019 - Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kì

Câu 3. (2,0 điểm)

1. Cho hàm số:

a) Vẽ đồ thị hàm số.

b) Xác định tọa độ của điểm thuộc đồ thị hàm số và có tung độ bằng 12.

2. Trong đợt phát động phong trào Kế hoạch nhỏ, cả ba lớp 7A, 7B, 7C thu được 369 kg giấy vụn. Biết khối lượng giấy của hai lớp 7A, 7B tỉ lệ với các số 5 và 4; khối lượng giấy của lớp 7B bằng khối lượng giấy của lớp 7C. Tính số kg giấy mỗi lớp thu được.

Câu 4. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC); kẻ HI vuông góc AB tại I. Trên tia HI lấy D sao cho I là trung điểm HD.

1. Chứng minh

2. Chứng minh .

3. Kẻ HK vuông góc với AC tại K, trên tia đối của tia KH lấy E sao cho KH = KE. Chứng minh BD song song với CE.

Câu 5. (0,5 điểm)

Tìm các số nguyên dương m, n biết: 2m – 2n = 1024

 

doc 2 trang bachkq715 7070
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán Lớp 7 - Học kì I - Năm học 2018-2019 - Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kì", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN TỨ KỲ
T-DH01-HKI7-1819
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2018 - 2019
MÔN : TOÁN – LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề này gồm 05 câu, 01 trang)
Câu 1. (2,25 điểm) 
Thực hiện các phép tính: 
a) 
b) 
c) 
Câu 2. (2,25 điểm) 
 Tìm biết: 
a) 
b) 
c) , với 
Câu 3. (2,0 điểm)
1. Cho hàm số: 
a) Vẽ đồ thị hàm số.	
b) Xác định tọa độ của điểm thuộc đồ thị hàm số và có tung độ bằng 12.
2. Trong đợt phát động phong trào Kế hoạch nhỏ, cả ba lớp 7A, 7B, 7C thu được 369 kg giấy vụn. Biết khối lượng giấy của hai lớp 7A, 7B tỉ lệ với các số 5 và 4; khối lượng giấy của lớp 7B bằng khối lượng giấy của lớp 7C. Tính số kg giấy mỗi lớp thu được.
Câu 4. (3,0 điểm) 
Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC); kẻ HI vuông góc AB tại I. Trên tia HI lấy D sao cho I là trung điểm HD.	 
1. Chứng minh 
2. Chứng minh .
3. Kẻ HK vuông góc với AC tại K, trên tia đối của tia KH lấy E sao cho KH = KE. Chứng minh BD song song với CE.
Câu 5. (0,5 điểm) 
Tìm các số nguyên dương m, n biết: 2m – 2n = 1024 
-------- Hết --------
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN TỨ KỲ
T-DH01-HKI7-1819
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2018-2019
MÔN : TOÁN – LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)
Có tại địa chỉ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mon_toan_lop_7_hoc_ki_i_nam_hoc_2018_2019_phong.doc