Phân phối chương trình dạy thêm môn Toán Lớp 7 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Tự Lập

Phân phối chương trình dạy thêm môn Toán Lớp 7 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Tự Lập

Tuần Tiết Nội dung

1. 1. Ôn tập các phép toán về số nguyên

 2. Ôn tập các phép toán về số nguyên

 3. Ôn tập các phép toán về số nguyên

 4. Ôn tập các phép toán về số nguyên

2. 5. Ôn tập về hình học lớp 6

 6. Ôn tập về hình học lớp 6

 7. Ôn tập về hình học lớp 6

 8. Ôn tập về hình học lớp 6

3. 9. Luyên tập 4 phép tính về số hữu tỉ

 10. Luyên tập 4 phép tính về số hữu tỉ

 11. Luyên tập 4 phép tính về số hữu tỉ

 12. Luyên tập 4 phép tính về số hữu tỉ

4. 13. Luyện tập hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc

 14. Luyện tập hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc

 15. Luyện tập hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc

 16. Kiểm tra lần 1

5. 17. Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ

 18. Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ

 19. Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ

 20. Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ

6. 21. Luyện tập hai đường thẳng song song, tiên đề ơclit

 22. Luyện tập hai đường thẳng song song, tiên đề ơclit

 23. Luyện tập hai đường thẳng song song, tiên đề ơclit

 24. Luyện tập hai đường thẳng song song, tiên đề ơclit

7. 25. Luyện tập lũy thừa của số hữu tỉ

 26. Luyện tập lũy thừa của số hữu tỉ

 27. Luyện tập lũy thừa của số hữu tỉ

 28. Luyện tập lũy thừa của số hữu tỉ

8. 29. Luyện tập từ vuông góc đến song song

 30. Luyện tập từ vuông góc đến song song

 31. Luyện tập từ vuông góc đến song song

 

doc 3 trang sontrang 7511
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình dạy thêm môn Toán Lớp 7 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Tự Lập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN MÊ LINH
Trường THCS Tự Lâp
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
DẠY THÊM, HỌC THÊM MÔN TOÁN 7
Năm học: 2020-2021
Tuần
Tiết
Nội dung
Điều chỉnh
Ôn tập các phép toán về số nguyên
Ôn tập các phép toán về số nguyên
Ôn tập các phép toán về số nguyên
Ôn tập các phép toán về số nguyên
Ôn tập về hình học lớp 6
Ôn tập về hình học lớp 6
Ôn tập về hình học lớp 6
Ôn tập về hình học lớp 6
Luyên tập 4 phép tính về số hữu tỉ
Luyên tập 4 phép tính về số hữu tỉ
Luyên tập 4 phép tính về số hữu tỉ
Luyên tập 4 phép tính về số hữu tỉ
Luyện tập hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc
Luyện tập hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc
Luyện tập hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc
Kiểm tra lần 1
Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Luyện tập hai đường thẳng song song, tiên đề ơclit
Luyện tập hai đường thẳng song song, tiên đề ơclit
Luyện tập hai đường thẳng song song, tiên đề ơclit
Luyện tập hai đường thẳng song song, tiên đề ơclit
Luyện tập lũy thừa của số hữu tỉ
Luyện tập lũy thừa của số hữu tỉ
Luyện tập lũy thừa của số hữu tỉ
Luyện tập lũy thừa của số hữu tỉ
Luyện tập từ vuông góc đến song song
Luyện tập từ vuông góc đến song song
Luyện tập từ vuông góc đến song song
Kiểm tra lần 2
Luyện tập tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Luyện tập tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Luyện tập tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Luyện tập tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Luyện tập về chứng minh định lí
Luyện tập về chứng minh định lí
Luyện tập về chứng minh định lí
Luyện tập về chứng minh định lí
Luyện tập số thập phân , làm tròn số
Luyện tập số thập phân , làm tròn số
Luyện tập số thập phân , làm tròn số
Luyện tập số thập phân , làm tròn số
Luyện tập tổng 3 góc của 1 tam giác
Luyện tập tổng 3 góc của 1 tam giác
Luyện tập tổng 3 góc của 1 tam giác
Kiểm tra lần 3
Luyện tập tỉ lệ thuận, một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Luyện tập tỉ lệ thuận, một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Luyện tập tỉ lệ thuận, một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Luyện tập tỉ lệ thuận, một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ nhất của 2 tam giác (c.c.c)
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ nhất của 2 tam giác (c.c.c)
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ nhất của 2 tam giác (c.c.c)
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ nhất của 2 tam giác (c.c.c)
Luyện tập tỉ lệ nghịch, một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Luyện tập tỉ lệ nghịch, một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Luyện tập tỉ lệ nghịch, một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Luyện tập tỉ lệ nghịch, một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ hai của 2 tam giác (c.g.c)
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ hai của 2 tam giác (c.g.c)
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ hai của 2 tam giác (c.g.c)
Kiểm tra lần 4
Luyện tập tổng hợp đại số
Luyện tập tổng hợp đại số
Luyện tập tổng hợp đại số
Luyện tập tổng hợp đại số
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ ba của 2 tam giác (g.c.g)
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ ba của 2 tam giác (g.c.g)
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ ba của 2 tam giác (g.c.g)
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ ba của 2 tam giác (g.c.g)
Luyện tập hàm số, đồ thị hàm số y = ax ( )
Luyện tập hàm số, đồ thị hàm số y = ax ( )
Luyện tập hàm số, đồ thị hàm số y = ax ( )
Luyện tập hàm số, đồ thị hàm số y = ax ( )
Luyện tập tổng hợp 3 trường hợp bằng nhau cảu 2 tam giác
Luyện tập tổng hợp 3 trường hợp bằng nhau cảu 2 tam giác
Luyện tập tổng hợp 3 trường hợp bằng nhau cảu 2 tam giác
Kiểm tra lần 5
Luyện tập bảng tần số, biểu đồ, số trung bình cộng
Luyện tập bảng tần số, biểu đồ, số trung bình cộng
Luyện tập bảng tần số, biểu đồ, số trung bình cộng
Luyện tập bảng tần số, biểu đồ, số trung bình cộng
Luyện tập tam giác cân ,tam giác đều
Luyện tập tam giác cân ,tam giác đều
Luyện tập tam giác cân ,tam giác đều
Luyện tập tam giác cân ,tam giác đều
Luyện tập đơn thức, đơn thức đồng dạng
Luyện tập đơn thức, đơn thức đồng dạng
Luyện tập đơn thức, đơn thức đồng dạng
Luyện tập đơn thức, đơn thức đồng dạng
Luyện tập định lú Pytago
Luyện tập định lú Pytago
Luyện tập định lú Pytago
Kiểm tra lần 6
Luyện tập đa thức, cộng trừ đa thức
Luyện tập đa thức, cộng trừ đa thức
Luyện tập đa thức, cộng trừ đa thức
Luyện tập đa thức, cộng trừ đa thức
Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Luyện tập cộng và trừ đa thức 1 biến
Luyện tập cộng và trừ đa thức 1 biến
Luyện tập cộng và trừ đa thức 1 biến
Luyện tập cộng và trừ đa thức 1 biến
Luyện tập về quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác
Luyện tập về quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác
Luyện tập về quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác
Kiểm tra lần 7
Luyện tập nghiệm của đa thức 1 biến
Luyện tập nghiệm của đa thức 1 biến
Luyện tập nghiệm của đa thức 1 biến
Luyện tập nghiệm của đa thức 1 biến
Luyện tập quan hệ đ/xiên và hình chiếu, bất đẳng thức tam giác
Luyện tập quan hệ đ/xiên và hình chiếu, bất đẳng thức tam giác
Luyện tập quan hệ đ/xiên và hình chiếu, bất đẳng thức tam giác
Luyện tập quan hệ đ/xiên và hình chiếu, bất đẳng thức tam giác
Luyện tập tổng hợp về đa thức
Luyện tập tổng hợp về đa thức
Luyện tập tổng hợp về đa thức
Luyện tập tổng hợp về đa thức
Luyện tập tổng hợp về hình học
Luyện tập tổng hợp về hình học
Luyện tập tổng hợp về hình học
Kiểm tra lần 8
 	 Tự Lập, ngày 12 tháng 9 năm 2020 
 Người lập chương trình	 Tổ trưởng	 BGH duyệt
 Phạm Phúc Đinh	 	 Nguyễn Thị Minh Vũ	 Đào Xuân Đoàn

Tài liệu đính kèm:

  • docphan_phoi_chuong_trinh_day_them_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2020.doc