Ma trận đề kiểm tra chất lượng Toán học Lớp 7 - Năm học 2019-2020

Ma trận đề kiểm tra chất lượng Toán học Lớp 7 - Năm học 2019-2020

 Câu1: (1 điểm) Điền kí hiệu ( ) thích hợp vào ô vuông :

 -1 z I N R Q

 Câu 2:(2điểm)

 Tính

 a/ b/

 c/ d/

 Câu 3:(1điểm)

 a/ Tính biết : x = 3,5

 b/ Tính : (0,5)2

 Câu4:(2điểm) Tìm x biết:

 a/

 b/ (2x – 1)3 =8

 Câu 5:( 2 điểm)

 a/ Định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng.

 b/ Cho đoạn thẳng CD = 4cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy .

 Câu 6 :(2 điểm)

 Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O và có một góc bằng 45o. Hãy tính số đo các góc còn lại .

 

doc 6 trang bachkq715 3630
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra chất lượng Toán học Lớp 7 - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TOÁN 7
 Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chủ đề 1:khái niệm số hữu tỉ.
nhận biết được mối quan hệ giữa N,Z,Q
Số câu 1
Số điểm1 
Tỉ lệ10 %
1( câu 1)
 1
10%
1
1
10..% 
Chủ đề 2:
Thực hiện các phép tính trong Q.
Áp dụng các qui tắc cộng, trừ, nhấn, chia số hữu tỉ
Số câu 4
Số điểm1 
Tỉ lệ10 %
1 (câu 2)
2
20%
1
2
20% 
Chủ đề 3
khái niệm về giá trị tuyệt đối và lũy thừa.
Xác định giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Hiểu khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.
Số câu 2
Số điểm2
 Tỉ lệ20 %
1 ( câu 3a)
0,5
5%
1 ( câu 3b)
0,5
5%
2
1
10.% 
Chủ đề 4:
Tìm x
Áp dụng quy tắc chuyển vế để tìm x
áp dụng quy tắc chuyển vế và công thức tính lũy thừa để tìm x
Số câu 2
Số điểm 2 
Tỉ lệ20 %
1(câu 4a)
1
10%
1(câu 4b)
1
10%
2
2
20.% 
Chủ đề 5: 
Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.Đường trung trực của đoạn thẳng,
Biết định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng
Biết vẽ đường trung trực của đoạn thẳng.
vận dụng tính chất hai góc đối đỉnh,hai góc kề bù để tính số đo các góc.
Số câu 1
Số điểm 2 
Tỉ lệ 20%
1( câu 5a)
1
10%
1( câu 5b)
1
10%
1 (câu 6)
2
20%
3
4
40% 
Tổng số câu 11
Tổng số điểm10
Tỉ lệ 100%
2
2
20%
2
1,5
15%
4
5,5
55%
1
 1
10%
9
10
100%
Ngày soạn : .../...../2019 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 
Ngày KT : ............................ MÔN TOÁN 7 
 Tuần : ... THỜI GIAN : 45 PHÚT
 ĐỀ :
 Câu1: (1 điểm) Điền kí hiệu () thích hợp vào ô vuông :
 -1 z I N R Q
 Câu 2:(2điểm) 
 Tính 
 a/ b/ 
 c/ d/ 
 Câu 3:(1điểm)
 a/ Tính biết : x = 3,5 
 b/ Tính : (0,5)2 
 Câu4:(2điểm) Tìm x biết:
 a/ 
 b/ (2x – 1)3 =8
 Câu 5:( 2 điểm)
 a/ Định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng.
 b/ Cho đoạn thẳng CD = 4cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy .
 Câu 6 :(2 điểm)
 Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O và có một góc bằng 45o. Hãy tính số đo các góc còn lại .
 .................. HẾT...................
 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM
1
-1 z I N R Q
Mỗi câu 0,25đ
2
Tính
a/ 
b/ 
c/ 
d/ 
0,5
0,5
0,5
0,5
3
a/ = 3,5
b/ (0.5)2 = 0,5 .0,5 = 0,25
0,5
0.5
4
a/
b/ (2x – 1)3 =8
 (2x -1)3 =23
2x-1 =2
2x= 3
 x=3/2.
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
5
Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc tại trung điểm của đoạn thẳng ấy.
1
1
6
Ta có :(đối đỉnh)
(hai góc kề bù)
Suy ra 
Mặt khác :(đối đỉnh)
1
0,25
0,25
0,25
0,25
 THỐNG KÊ
LỚP
TỔNG SỐ
 ĐIỂM KIỂM TRA
 0-3,4
 3.5-4.9
 5-6.4
6.5-7.9
8-10
7C
35
7D
35
* NHẬN XÉT:
*ƯUĐIỂM :
 - Đa số học sinh có chuẩn bị bài ,học tốt lý thuyết áp dụng tốt vào giải bài tập .
 - Áp dụng tốt các phép tính cộng trừ nhân chia vào giải bài tập. 
- HS vận dụng tốt tính chất hai góc đối đỉnh ,hai góc kề bù để tìm số đo góc còn lại.
-Nắm vững khái niệm đường trung trực của đoạn thẳng , biết cách vẽ đường trung trực của đoạn thẳng . 
 *KHUYẾTĐIỂM :
- Một số học sinh còn sử dụng sai kí hiệu .
- Đa số chưa áp dụng tốt công thức tính lũy thừa vào giải bài tập tìm x.
- Một số học sinh chưa thể hiện các kí hiệu lên hình vẽ .
-Đa số học sinh trình bày bài toán hình học còn lủng củng ,chưa mạch lạc.
 *HƯỚNG KHĂC PHỤC : 
 	 -Sữa bài kiểm tra cho học sinh và chỉ ra những sai lầm mà học sinh mắc phải.
 - Nhắc nhở học sinh cẩn thận khi làm bài
 	 	 -Tăng cường kiểm tra bài tập và lý thuyết những học sinh làm bài kém.
 	 -Lập danh sách học sinh đạt điểm thấp đi học nâng kém .

Tài liệu đính kèm:

  • docma_tran_de_kiem_tra_chat_luong_toan_hoc_lop_7_nam_hoc_2019_2.doc