Giáo án Đại số 7 - Tiết 2: Cộng, trừ số hữu tỉ - Năm học 2021-2022 - Bùi Hương Giang

Giáo án Đại số 7 - Tiết 2: Cộng, trừ số hữu tỉ - Năm học 2021-2022 - Bùi Hương Giang

TIẾT 2. CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

- Học sinh biết cộng, trừ các số hữu tỉ, biết quy tắc “chuyển vế” trong tập hợp số hữu tỉ

- HS giải được bài toán tìm x

2. Kĩ năng

Kĩ năng tính toán, trình bày

3. Thái độ

Học sinh tích cực chủ động, tính toán cẩn thận.

4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất

- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, năng lực tư duy và lập luận logic, năng lực ngôn ngữ toán học

- Năng lực chung: năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề

- Phẩm chất: Chăm học, tự chủ, trách nhiệm, nhân ái

II. Chuẩn bị

1. Giao viên: SGK

2. Học sinh: SGK, chuẩn bị bài theo yêu cầu đã giao ở tiết trước, nháp

II. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1p)

2. Kiểm tra bài cũ (3p)

Hãy lấy 3 ví dụ về số hữu tỉ trong đó có 2 số hữu tỉ dương, 1 số hữu tỉ âm.

 

docx 3 trang Trịnh Thu Thảo 29/05/2022 2060
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 2: Cộng, trừ số hữu tỉ - Năm học 2021-2022 - Bùi Hương Giang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/8/2021
TIẾT 2. CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức 
- Học sinh biết cộng, trừ các số hữu tỉ, biết quy tắc “chuyển vế” trong tập hợp số hữu tỉ
- HS giải được bài toán tìm x
2. Kĩ năng
Kĩ năng tính toán, trình bày
3. Thái độ 
Học sinh tích cực chủ động, tính toán cẩn thận.
4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất 
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, năng lực tư duy và lập luận logic, năng lực ngôn ngữ toán học 
- Năng lực chung: năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự chủ, trách nhiệm, nhân ái 
II. Chuẩn bị 
1. Giao viên: SGK
2. Học sinh: SGK, chuẩn bị bài theo yêu cầu đã giao ở tiết trước, nháp 
II. Tiến trình dạy học 
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1p) 
Kiểm tra bài cũ (3p)
Hãy lấy 3 ví dụ về số hữu tỉ trong đó có 2 số hữu tỉ dương, 1 số hữu tỉ âm. 
Bài mới 
Hoạt động 1. Mở đầu (5p)
Mục tiêu: Gợi động cơ học tập, HS liên hệ cộng trừ số hữu tỉ tới cộng trừ phân số 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hãy cộng các số hữu tỉ trong câu trả lời kiểm tra bài cũ?
Em đã dùng kiến thức nào để làm tính cộng?
GV giới thiệu vào bài .
HS làm tính cộng ra nháp 
HS trả lời 
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức (18p)
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng 
Hoạt động 2.1. Cộng trừ 2 số hữu tỉ (8p)
Mục tiêu: 
HS nêu được quy tắc cộng trừ hai số hữu tỉ. HS làm được ?1 và bài 6 SGK
Nêu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu, cộng hai phân số khác mẫu ?
Muốn cộng hay trừ các số hữu tỉ ta làm như thế nào ?
GV gợi ý công thức tổng quát, giao HS hoàn thiện vào vở. 
GV gọi 1 HS nêu công thức
GV chốt lại. 
Học sinh phát biểu quy tắc cộng hai phân số
HS trả lời.
HS tự hoàn thiện công thức tổng quát vào vở. 
1. Cộng, trừ 2 số hữu tỉ
TQ: 
GV yêu cầu HS làm ?1, bài 1vào vở.
GV chấm bài của 2 HS 
GV đưa kết quả đúng
GV lưu ý lỗi đã gặp, lưu ý các bước làm:
B1:Đưa các số hữu tỉ về các phân số cùng mẫu 
B2:Cộng, trừ các phân số cùng mẫu 
B3:Rút gọn kết quả 
GV mở rộng: Phép cộng phân số có các tính chất gì? 
Từ đó lưu ý: Phép cộng số hữu tỉ có tính chất giống với các tính chất của phép cộng phân số. 
HS làm vào vở
HS quan sát bài bạn, nhận xét
HS chữa bài 
HS suy nghĩ trả lời 
HS ghi lưu ý 
?1: Tính:
a) 
b) 
Bài 6: Tính:
a) 
b) 
c) 
d) 
Hoạt động 2.2: Quy tắc chuyển vế (10p)
Mục tiêu
- HS hiểu và nhớ được nội dung quy tắc chuyển vế
- HS áp dụng quy tắc chuyển vế để tìm x. 
Hãy nhắc lại quy tắc chuyển vế trong Z ?
GV giới thiệu ví dụ, minh hoạ cho quy tắc chuyển vế trong Q
GV chiếu Ví dụ, yêu cầu học sinh làm ?2 trình bày tương tự Ví dụ
GV nhận xét, đánh giá. 
GV nêu phần chú ý
Học sinh nhớ lại quy tắc chuyển vế (đã học ở lớp 6)
Học sinh nghe giảng, ghi bài 
HS làm cá nhân trong 3p
HS nhận xét, đánh giá, chữa bài
2. Quy tắc chuyển vế
*Quy tắc: SGK- 9
Với 
Ví dụ: Tìm x biết:
?2: Tìm x biết:
a) 
b) 
*Chú ý: SGK-9
Hoạt động 2: Luyện tập -Vận dụng (20p)
Mục tiêu 
- HS tính được cộng trừ các số hữu tỉ (bài 8) 
- HS vận dụng được quy tắc chuyển vế, giải bài toán tìm x (bài 9)
GV giao bài 
GV gọi trả lời 
GV đánh giá, chữa bài, lưu ý các lỗi HS đã gặp phải 
HS làm cá nhân trong 3p
 trả lời 
Các HS khác nhận xét
Bài 8 Tính:
a) 
c) 
GV giao bài 9
GV giao HS làm cá nhân trong 2p 
GV đánh giá, chữa bài. 
HS thực hiện theo yêu cầu 
trình bày bài.nhận xét, đánh giá chéo 
Bài 9 Tìm x biết:
a) 
c)
Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà (5 phút)
GV yêu cầu HS học bài theo SGK và vở ghi. 
Hoàn thành các bài tập 9b,d và bài 10 SGK
Đọc và chuẩn bị bài “ Nhân chia số hữu tỉ”, trả lời các câu hỏi sau (làm ra giấy nhớ, dán vào SGK) 
Nêu quy tắc nhân chia số hữu tỉ? Liên hệ với phép nhân phân số, phép nhân số hữu tỉ có các tính chất nào?
Làm các ?1. ?2 SGK 
IV.Rút kinh nghiệm 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dai_so_7_tiet_2_cong_tru_so_huu_ti_nam_hoc_2021_2022.docx