Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 14: Đội hình đội ngũ - Chạy nhanh - Chạy bền - Năm học 2018-2019

Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 14: Đội hình đội ngũ - Chạy nhanh - Chạy bền - Năm học 2018-2019

Nội dung: - ĐHĐN: Ôn các kĩ năng học sinh thực hiện còn yếu.

 - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh 40m – 60m.

 - Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

I. MỤC TIÊU:

- ĐHĐN:

+ Kiến thức: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các kĩ năng đã học.

+ Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng các khẩu lệnh và các kĩ năng ĐHĐN, điều khiển ĐHĐN.

- Chạy nhanh:

+ Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh 40m – 60m.

+ Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao – chạy nhanh 40m – 60m.

- Chạy bền:

+ Kiến thức: Biết cách phân phối sức trên toàn bộ cự ly.

+ Kĩ năng: Thực hiện được chạy theo địa hình quy định. Duy trì và nâng dần sức bền.

*/ Thái độ: Học sinh luôn có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác, tích cực vượt khó trong quá trình tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Thị Trấn

 2. Phương tiện: Giáo án, cờ, còi hiệu lệnh.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc 4 trang sontrang 29/09/2021 15690
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 14: Đội hình đội ngũ - Chạy nhanh - Chạy bền - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/ 10/ 2018
Ngày dạy: 22/ 10/ 2018
TIẾT 14:
ĐHĐN - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN
Nội dung: - ĐHĐN: Ôn các kĩ năng học sinh thực hiện còn yếu.
 - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh 40m – 60m.
 - Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
I. MỤC TIÊU:
- ĐHĐN: 
+ Kiến thức: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các kĩ năng đã học.
+ Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng các khẩu lệnh và các kĩ năng ĐHĐN, điều khiển ĐHĐN.
- Chạy nhanh:
+ Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao – chạy nhanh 40m – 60m.
+ Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao – chạy nhanh 40m – 60m.
- Chạy bền:
+ Kiến thức: Biết cách phân phối sức trên toàn bộ cự ly.
+ Kĩ năng: Thực hiện được chạy theo địa hình quy định. Duy trì và nâng dần sức bền.
*/ Thái độ: Học sinh luôn có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác, tích cực vượt khó trong quá trình tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Thị Trấn
 2. Phương tiện: Giáo án, cờ, còi hiệu lệnh.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, sân bãi...
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
- Bài thể dục cơ bản 4 động tác: Tay ngực, vặn mình, bụng, chân.
- Xoay các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp vai, hông, khớp gối.
- Ép dọc, ép ngang.
3. Kiểm tra bài cũ: (2 em)
- Nội dung ĐHĐN: Thực hiện động tác quay phải, quay trái, quay sau, giậm chân tại chỗ.
8 - 10 phút
2x8 nhịp
Đội hình nhận lớp
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
 3-5m	
 5Gv
- Lớp trưởng chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số.
Đội hình khởi động.
x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 3-5m	
 5Gv
- GV hô cho học sinh thực hiện. 
- Yêu cầu HS thực hiện hết biên độ động tác và nhịp điệu.
- GV lấy tinh thần xung phong của lớp. GV gọi 2 em lên thực hiện kỹ thuật động tác. GV nhận xét và cho điểm cụ thể.
 II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Đội hình đội ngũ: 
a. Ôn:
- Ôn các động tác quay phải, quay trái, quay sau, tiến, lùi, sang phải, sang trái.
- Giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng lại.
- Biến đổi đội hình: + 0 – 2 – 4 
 + 0 – 3 – 6 – 9 
*/ Yêu cầu: Học sinh bước đồng loạt chân trái và dóng hàng cho thẳng.
b. Củng cố: 
- GV chọn 1 số nội dung cho các em thực hiện.
2. Chạy nhanh: 
a. Luyện tập nâng cao kỹ năng:
- Chạy bước nhỏ cự ly 10m.
- Chạy nâng cao đùi cự ly 10m.
- Chạy đạp sau cự ly 10m.
- Xuất phát cao - chạy nhanh 40 - 60m.
b. Củng cố:
- Xuất phát cao - chạy nhanh cự ly 30m.
 3. Chạy bền:
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
+ Nam: 400m.
+ Nữ: 300m.
30-32 phút
8-10’
14-15’
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4-6 phút
ĐH tập luyện
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
 3-5m
 5Gv
- GV hô cho HS tập đồng loạt cả lớp.
- GV nhắc lại một số mấu chốt kỹ thuật.
- Chia lớp thành 4 tổ để HS thực hiện biến đổi đội hình.
+ Hàng dọc: 0
 2
 4
 0
 2
 4 
+ Hàng ngang:
 4 2 0 4 2 0 4 2 0
- GV đi quan sát sửa sai kỹ thuật.
- Gọi 1 tổ lên thực hiện. 
- GV hô HS thực hiện, các tổ quan sát nhận xét, GV nhận xét chung.
	Đội hình tập luyện.
 €€€€
 €€€€
 €€€€
 €€€€
 €€€€
 CB XP XP CB 
 €GV
- Học sinh thực hiện theo hàng theo hiệu lệnh. GV quan sát sửa sai kỹ thuật.
- Di chuyển về đường chạy.
ĐH ôn xuất phát cao – chạy nhanh
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
x
x
x
x
 5Gv
- Gọi 2 em lên thực hiện, HS ở dưới quan sát nhận xét. GV nhận xét chung.
Đội hình chạy bền
 5Gv
- HS chạy theo đội hình vòng tròn.
- Nghiêm túc trong khi chạy. 
*/ Chú ý: - GV nhắc nhở HS kết hợp nhịp thở với bước chạy.
 - Khắc phục hiện tượng đau “sóc hông”.
III. PHẦN KẾT THÚC:
1. Thả lỏng, hồi tĩnh:
- Hai tay lên cao rung lắc cổ tay (hít sâu), gập xuống (thở ra).
- Rung bắp cẳng chân, bắp đùi.
2. Xuống lớp:
- Nhận xét đánh giá kết quả tiết học, tuyên dương tinh thần, thái độ học tập của một số em.
- Hướng dẫn cho HS tập luyện ở nhà.
3-5 phút
Đội hình thả lỏng.
x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 3-5m	
 5Gv
- Gv hướng dẫn HS thực hiện.
Đội hình xuống lớp
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
 3-5m	
 5Gv
IV. ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH TIẾT DẠY:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_7_tiet_14_dhdn_chay_nhanh_chay_ben_nam_h.doc