Phân phối chương trình môn Ngữ Văn Lớp 7 - Năm học 2020-2021

Phân phối chương trình môn Ngữ Văn Lớp 7 - Năm học 2020-2021

Văn bản nhật dụng chủ đề : Nhà trường, gia đình và tìm hiểu chung về văn bản Tiếng việt.

Cổng trường mở ra, Mẹ tôi, Cuộc chia tay của những con búp bê

Tiếng việt: Liên kết trong văn bản, bố cục trong văn bản,mạch lạc trong văn bản. Tích hợp thành 1 chủ đề

Từ ghép

Những câu hát về tình cảm gia đình Khuyến khích học sinh tự đọc (chỉ dạy bài ca dao 1 và 4)

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người Khuyến khích học sinh tự đọc (chỉ dạy bài ca dao 1 và 4)

Từ láy

Quá trình tạo lập văn bản. Viết bài tập làm văn số 1 (ở nhà)

Những câu hát than thân

Những câu hát châm biếm (Bài 1 khuyến khích tự đọc,chỉ dạy bài ca dao 2 và 3)

 (Chỉ dạy bài ca dao 1 và 2)

 

doc 5 trang bachkq715 26670
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Ngữ Văn Lớp 7 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 7
NĂM HỌC 2020 - 2021
Cả năm: 35 tuần (140 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần (18 tuần: 4 tiết / tuần + 1 tuần dự phòng)
HỌC KÌ I
Tuần 
Tiết
Nội dung
Hướng dẫn thực hiện
 1,2
1,2,3,
4,5,6,7
Văn bản nhật dụng chủ đề : Nhà trường, gia đình và tìm hiểu chung về văn bản Tiếng việt.
Cổng trường mở ra, Mẹ tôi, Cuộc chia tay của những con búp bê
Tiếng việt: Liên kết trong văn bản, bố cục trong văn bản,mạch lạc trong văn bản.
Tích hợp thành 1 chủ đề
8
Từ ghép
 3
9
Những câu hát về tình cảm gia đình 
Khuyến khích học sinh tự đọc (chỉ dạy bài ca dao 1 và 4)
10
Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người 
Khuyến khích học sinh tự đọc (chỉ dạy bài ca dao 1 và 4)
11
Từ láy
12
Quá trình tạo lập văn bản. Viết bài tập làm văn số 1 (ở nhà)
 4
13
Những câu hát than thân 
Những câu hát châm biếm 
(Bài 1 khuyến khích tự đọc,chỉ dạy bài ca dao 2 và 3)
(Chỉ dạy bài ca dao 1 và 2)
14
Đại từ
15
Luyện tập tạo lập văn bản
16
Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh
 5
17
Từ Hán Việt( Tập trung vào phần II,III .)
Từ Hán Việt ( tiếp) tập trung phần I
I. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt ( khuyến khích học sinh tự đọc)
II. Luyện tập bài Từ Hán Việt( tiếp theo) khuyến khích học sinh tự làm
18
Trả bài tập làm văn số 1
19
Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
 Côn Sơn ca,Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
Khuyến khích học sinh tự đọc
20
Đặc điểm văn bản biểu cảm
 6
21
Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
22,23
Bánh trôi nước; 
Sau phút chia ly
Khuyến khích học sinh tự đọc
24 
Quan hệ từ
 7
25 
Cách lập ý của bài văn biểu cảm 
26 
Qua đèo Ngang
27 
Bạn đến chơi nhà
28
Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm
 8
29
Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người
30
Chữa lỗi về quan hệ từ
31
Xa ngắm thác núi Lư
Khuyến khích học sinh tự đọc
Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
32
Từ đồng nghĩa
 9
33
Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)
34
Từ trái nghĩa
35; 36
Viết bài Tập làm văn số 2 tại lớp
Bài ca nhà tranh bị gió thu phá nát
Khuyến khích học sinh tự đọc
 10
37
Kiểm tra văn
38
Từ đồng âm
39
Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm
40
Cảnh khuya, rằm tháng giêng
 11
41
Kiểm tra Tiếng Việt
42
Trả bài Tập làm văn số 2
43
Thành ngữ
44 
 Điệp ngữ 
 12
45 
Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học 
(Có thể chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy)
46,47
Tiếng gà trưa 
48
Trả bài kiểm tra văn, bài kiểm tra Tiếng Việt
 13
49
Luyện nói: phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
50,51
Viết bài tập làm văn số 3 tại lớp
52
Một thứ quà của lúa non: Cốm
 14,
 15
53
Chơi chữ
54
Làm thơ lục bát
55
Làm thơ lục bát
56,57
Chuẩn mực sử dụng từ
58,59
Ôn tập văn biểu cảm
60
Mùa xuân của tôi
 16
61
Sài Gòn tôi yêu.
62,63
Ôn tập Tiếng Việt 
64
Trả bài Tập làm văn Số 3 
 17
65 
Ôn tập tác phẩm trữ tình 
66
Ôn tập tác phẩm trữ tình (Tiếp)
67,68
Kiểm tra học kỳ I (đề tổng hợp) 
 18
69,70
Luyện tập sử dụng từ
71,72
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt. Rèn chính tả bài 2
 19
Dự phòng
Học kỳ II: 18 tuần (17 tuần: 4 tiết / tuần+ 1 tuần nghỉ tết)
HỌC KỲ II
Tuần
Tiết
Nội dung
Hướng dẫn thực hiện
 20
73
Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 
Khuyến khích học sinh tự đọc, chỉ dạy câu tục ngữ 1,2,3,5,8.
74
Chương trình địa phương phần Văn và tập làm văn 
(Hướng dẫn học sinh sưu tầm những bài ca dao, dân ca ở địa phương và phát biểu cảm nghĩ về một bài ca dao, dân ca ở địa phương mà em thích)
75
Tìm hiểu chung về văn nghị luận
76
Tìm hiểu chung về văn nghị luận
 21
77
Tục ngữ về con người và xã hội
Khuyến khích học sinh tự đọc, chỉ dạy câu tục ngữ 1,3,5,8,9.
78
Rút gọn câu
79
Đặc điểm của văn bản nghị luận 
80
Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận.
 22
81
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
82
Câu đặc biệt
83
Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
Tự học có hướng dẫn
84
Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
 23
85 
Sự giàu đẹp của Tiếng Việt
Khuyến khích học sinh tự đọc
Thêm trạng ngữ cho câu
86
Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Tập trung vào phần I của mỗi bài
87
Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp)
88
Kiểm tra Tiếng Việt
 24,25
89 ,90,
91,92,
93,94 
95,96 
Chủ đề:Tìm hiểu văn nghị luận và luyện tập viết văn nghị luận:
Đức tính giản dị của Bác Hồ, Ý nghĩa văn chương
Luyện tập lập luận chứng minh,luyện tập viết đoạn văn lập luận chứng minh
 Tích hợp thành một chủ đề.
 26,27
97 
Chuyển đổi câu chủ động thành bị động
98
Chuyển đổi câu chủ động thành bị động (tiếp)
99
Kiểm tra văn
100,101
Viết bài tập làm văn số 4 tại lớp
102,103
Ôn tập văn nghị luận
104
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
 28
105
Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Tập trung vào phần I của mỗi bài
Cách làm bài văn lập luận giải thích
106;107
Sống chết mặc bay
108 
Trả bài Tập làm văn số 4, trả bài kiểm tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra Văn.
 29
109,110 
Luyện tập lập luận giải thích. Viết bài tập làm văn số 5 ở nhà
111 
Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
Khuyến khích học sinh tự đọc
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. Luyện tập (tiếp)
112 
Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề
 30
113,114
Ca Huế trên Sông Hương
115
Liệt kê
116
Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
 31,32
117
Trả bài tập làm văn số 5
118 
Quan Âm Thị Kính
Khuyến khích học sinh tự đọc
Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
119 
Văn bản đề nghị
Văn bản báo cáo
Tập trung vào phần II và phần III của mỗi bài.
120,121
Ôn tập văn học
122
Dấu gạch ngang
123,124
Ôn tập Tiếng Việt
 33
125,126
Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
127;128
Ôn tập Tập làm văn
 34
129,130
Ôn tập Tiếng Việt (tiếp). Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp
131,132
Chương trình địa phương Phần Văn và Tập làm văn (tiếp) .Tổng kết phần sưu tầm, cung cấp tư liệu ở bài đọc thêm 1,2,3
 35
133,134
Hoạt động Ngữ văn 
135;136
Chương trình địa phương phần Tiếng việt 
(Ôn tập củng cố kiến thức. kĩ năng đã học)
 36
137,138
Kiểm tra tổng hợp cuối năm
139,140
Trả bài kiểm tra tổng hợp
* Ghi chú: Phần chữ in nghiêng đã được điều chỉnh theo Hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2020 – 2021.
DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Tài liệu đính kèm:

  • docphan_phoi_chuong_trinh_mon_ngu_van_lop_7_nam_hoc_2020_2021.doc